Εθελοντικός καθαρισμός του βυθού στην περιοχή «Μέτκα»