Εθελοντικός καθαρισμός του βυθού στην περιοχή “Μέτκα”