ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ (30.01.2019)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για να θεωρηθεί έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει:

 • Η Προτίμηση ενός υποψηφίου να δηλώνεται με σταυρό
 • Ο σταυρός προτίμησης να τοποθετείται στα αριστερά του ονόματος του υποψηφίου σε απόσταση 1 περίπου εκατοστού του μέτρου. Π.χ.
 • Για το σταυρό προτίμησης χρησιμοποιείται μελάνι διαρκείας μαύρης ή μπλε απόχρωσης
 • Στο τμήμα «Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου» τοποθετούνται μέχρι και 11 σταυροί
 • Στο τμήμα «Υποψήφιοι Εξελεγκτικής Επιτροπής» τοποθετούνται μέχρι και 3 σταυροί
 • Να διπλωθεί και να τοποθετηθεί στον ειδικό φάκελο

 

Άκυρα θεωρούνται το ψηφοδέλτιο που:

 • Έχει σταυρούς προτίμησης σε περισσότερους από τους επιτρεπόμενους υποψήφιους
 • Ο Φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο
 • Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο
 • Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια
 • Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο
 • Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις
 • Δεν χρησιμοποιείται μελάνι διαρκείας μαύρης ή μπλε απόχρωσης
 • Είναι κομμένο
 • Έχει αρχικά υποψηφίου, «Χ», αστερίσκο, ή άλλο σύμβολο αντί σταυρού
 • Έχει σταυρό μέσα σε κύκλο
 • Έχει στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του ψηφοφόρου
 • Έχει κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου
 • Ήταν διπλωμένο κατά ιδιόρρυθμο τρόπο

Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Ο Θοδωρής Δούνιας είναι ο νέος Πρόεδρος του ΝΟ Σύρου

Ο Θοδωρής Δούνιας είναι ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, όπως προέκυψε από τις …