ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ (30.01.2019)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για να θεωρηθεί έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει:

 • Η Προτίμηση ενός υποψηφίου να δηλώνεται με σταυρό
 • Ο σταυρός προτίμησης να τοποθετείται στα αριστερά του ονόματος του υποψηφίου σε απόσταση 1 περίπου εκατοστού του μέτρου. Π.χ.
 • Για το σταυρό προτίμησης χρησιμοποιείται μελάνι διαρκείας μαύρης ή μπλε απόχρωσης
 • Στο τμήμα «Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου» τοποθετούνται μέχρι και 11 σταυροί
 • Στο τμήμα «Υποψήφιοι Εξελεγκτικής Επιτροπής» τοποθετούνται μέχρι και 3 σταυροί
 • Να διπλωθεί και να τοποθετηθεί στον ειδικό φάκελο

 

Άκυρα θεωρούνται το ψηφοδέλτιο που:

 • Έχει σταυρούς προτίμησης σε περισσότερους από τους επιτρεπόμενους υποψήφιους
 • Ο Φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο
 • Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο
 • Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια
 • Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο
 • Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις
 • Δεν χρησιμοποιείται μελάνι διαρκείας μαύρης ή μπλε απόχρωσης
 • Είναι κομμένο
 • Έχει αρχικά υποψηφίου, «Χ», αστερίσκο, ή άλλο σύμβολο αντί σταυρού
 • Έχει σταυρό μέσα σε κύκλο
 • Έχει στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του ψηφοφόρου
 • Έχει κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου
 • Ήταν διπλωμένο κατά ιδιόρρυθμο τρόπο

Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Παράδοση και Ονοματοδοσία σκαφών 420

Ημέρα χαράς για τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου ήταν το Σάββατο 27 Μαΐου. Σε εκδήλωση που …