Αναστολή εργασιών ΝΟΣ

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την πολιτεία και στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων που αυτές προβλέπουν για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού COVID-19 (κορωνοϊός), ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου αναστέλλει το σύνολο των δραστηριοτήτων του καθώς και των εργασιών της διοίκησης. Τα γραφεία του Ν.Ο. Σύρου θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό επ’ αόριστον, ωστόσο, η λειτουργία της γραμματείας θα συνεχίσει να είναι πλήρης από όλα τα όργανα του ομίλου (προσωπικό & διοίκηση) βάσει του θεσμού της τηλεργασίας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η ψύχραιμη αντιμετώπιση της κατάστασης και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία του κοινού, είναι τα ελάχιστα που πρέπει να πράξουμε και αυτά τα οποία επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ν.Ο.Σύρου Με Δικαίωμα Συμμέτοχης Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιανουάριου 2023

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων του νεώσοικου του Ναυτικού Ομίλου …