Κατάλογος μελών του ΝΟΣ με δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. της 5ης Μαΐου 2021

Σε συνέχεια της από 16/4/2021 Πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση του Ν.Ο. Σύρου η οποία πρόκειται να διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, ανακοινώνονται οι Κατάλογοι των μελών του Σωματείου με δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν.

Οι εν λόγω Κατάλογοι έχουν τοιχοκολληθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων στον νεώσοικο του Ομίλου. Επί των δημοσιευόμενων καταλόγων, τα μέλη του Ν.Ο.Σ. έχουν δικαίωμα έγγραφων αντιρρήσεων οι οποίες πρέπει να αποσταλούν στο email του Ομίλου contact@nosyrou.gr μέχρι και τη Δευτέρα 26/4/2021.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ ΓΣ 2021

Συνημμένα αρχεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ ΓΣ 2021
Τίτλος: ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ ΓΣ 2021 (0 click)
Size: 376 KB

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ν.Ο.Σύρου Με Δικαίωμα Συμμέτοχης Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιανουάριου 2023

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων του νεώσοικου του Ναυτικού Ομίλου …