Προκύρηξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα «ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2013» 19-21/4/2013

Όπως πέρσι έτσι και φέτος με συνεργασία των τριών Ναυτικών Ομίλων των Κυκλάδων που δραστηριοποιούνται και στην Ιστιοπλοΐα Ανοικτή Θάλασσας (Ν.Ο.Σύρου, Ν.Ο.Πάρου, Ν.Ο.Τήνου) θα πραγματοποιηθεί ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας στο Αιγαίο με την επωνυμία “Τρίγωνο Κυκλάδων 2013”.

 

Τρίγωνο Κυκλάδων

 

 

Ερμούπολη 15/03/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

«ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2013» 19-21/4/2013

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Oι Σύλλογοι: Ναυτικός Όμιλος Σύρου, Ναυτικός Όμιλος Τήνου και Ναυτικός Όμιλος Πάρου προκηρύσσουν τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «Τρίγωνο Κυκλάδων 2013» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC InternationalORC Club και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 19/4/2013 έως και την Κυριακή 21/4/2013 και γίνεται με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων είναι:

Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Ακτή Καταδρομικού ΕΛΛΗ 9

84100 Σύρος

E mailcontact@nosyrou.gr

Τηλέφωνο & Fax22810 88666

3. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα :

 • Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (RRS).

 • Ο ισχύον Αθλητικός Νόμος.

 • Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2013 – ORC International & ORC Club.

 • Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2013

 • Ο Διεθνής Κανονισμός IRC 2013

 • Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ISAF Offshore Special Regulations 2012 -2013.

 • Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 74.

 • Οι Προσθήκες της EIO/EAΘ στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών για το 2013

 • Από τη δύση έως την ανατολή του Ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

 • Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ

 • Ισχύει ο Κανονισμός 2013 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.

 • Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 2013 της ISAF (ISAF Advertising Code), θα ισχύει από την 8:00 της Παρασκευής 19 Απριλίου μέχρι την 24:00 της Κυριακής 21 Απριλίου 2013.

 • Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική έγκριση από την Εθνική τους αρχή και να το δηλώσουν στην δήλωση συμμετοχής.

5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σε περίπτωση χορηγού, οι συνδιοργανωτές δύνανται να απαιτήσουν από τα συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού, σύμφωνα με τον κανόνα 20.4.1. του Κανονισμού 2013 της ISAF (ISAF Advertising Code).

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC InternationalORC Club και IRC με έγκυρο πιστοποιητικό καταμετρήσεως 2013.

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 20 Ευρώ (το παράβολο συμμετοχής έχει σκοπό την κάλυψη των εξόδων της Άδειας του αγώνα)

Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία των αγώνων το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 και να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:

 • Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2013, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.

 • Κατάσταση πληρώματος.

 • Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.

 • Έγκριση της χορηγίας, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.

H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Πέμπτη

18/04/2013

14:00

Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.

Πέμπτη

18/04/2013

20:00

Συγκέντρωση Κυβερνητών – Παραλαβή Οδηγιών Πλου

Παρασκευή

19/04/2013

08:30 -14:00

Έλεγχοι σκαφών.

Παρασκευή

19/04/2013

16:30

Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας: Σύρος – Τήνος, 11 Ν.Μ.

Σάββατο

20/04/2013

11:00

Εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας: Τήνος – Πάρος, 27 Ν.Μ.

Κυριακή

21/04/2013

11:00

Εκκίνηση 3ης ιστιοδρομίας: Πάρος – Σύρος, 23 Ν.Μ.

8. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα καταμετρημένα κατά ORC (International και Club) σκάφη θα εφαρμοστεί το Time On Distance.

Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα εφαρμοστεί το Time On Time.

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 • Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016.

 • Ο Συντελεστής βαρύτητας κάθε ιστιοδρομίας ισούται με 1.00.

 • Οι νικητές του αγώνα θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών.

 • Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν διεξαχθεί μία ιστιοδρομία.

 • Η Βαθμολογία των κλάσεων θα υπολογίζεται από τη Γενική κατάταξη.

 • Τυχόν ισοβαθμίες θα επιλύονται βάσει του άρθρου Α8.2 των R.R.S.

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην συγκέντρωση Κυβερνητών την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 20.00.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 • Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.

 • Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστημα 19/04/2013 έως και 21/04/2013.

 • Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.

 • Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

 • Τα σκάφη ORCi & ORC Club οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

 • Επιτρέπεται η αλλαγή των πλωριών πανιών και των μπαλονιών τα οποία φέρει ένα σκάφος IRC μεταξύ των ιστιοδρομιών, εφόσον ο αριθμός τους και η επιφάνειά τους είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό καταμέτρησης του σκάφους. Αυτό τροποποιεί τον IRC 21.1.5 (d).

 • Τα σκάφη IRC μπορούν να φέρουν ένα επιπλέον μπαλόνι από όσα αναφέρει το Πιστοποιητικό τους, εμβαδού όχι μεγαλύτερου του προσμετρώμενου SPA.

 • Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 • Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία των αγώνων μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

 • Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 20:00. Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από τη Γραμματεία των αγώνων, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.

 • Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

 • Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης. Για την κατηγορία IRC ισχύει ο κανόνας IRC 22.4.2 (Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος = αριθμός ατόμων πληρώματος αναγραφόμενος στο πιστοποιητικό x 85 kg)

14. ΕΥΘΥΝΗ

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα, αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.
  Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
  Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τους συνδιοργανωτές, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, το χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στη διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.

 • Οι συνδιοργανωτές, η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση του αγώνα, δε φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα.
  Στη δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.

 • Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.
  Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.

 • Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο Ν 2743/99 απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται αυτόματα ότι οι συνδιοργανωτές και ο χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.

17. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 20:00 στο νεώσοικο του Ναυτικού Ομίλου Σύρου.

18. ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με της συμμετοχές.

 • Για κάθε σκέλος του αγώνα.

 • Για τη γενική κατάταξη.

19. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

Οι απονομές των επάθλων για κάθε σκέλος του αγώνα καθώς και της γενικής κατάταξης θα γίνουν σε χώρους και χρόνους που θα ανακοινώνονται έγκαιρα από τους διοργανωτές στους συμμετέχοντες.

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Η Ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, ήταν το δεύτερο κωπηλατικό σωματείο του ελληνικού κράτους

Check Also

Κοπή της πίτας του τμήματος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποίησε το Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης την Τετάρτη 20 …

Αφήστε μια απάντηση