Ανακοίνωση – Πρόσκληση πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού περιοδικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου στο πλαίσιο λειτουργίας του 12ου Αθλητικού Camp 2017 ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προσλάβει για διάστημα περιοδικής απασχόλησης 2 μηνών Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, με ειδίκευση ή και εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής ή συναφών ειδικοτήτων).

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση με συνημμένο βιογραφικό  τους σημείωμα και λοιπά στοιχεία, στην Γραμματεία του Ν.Ο. Σύρου (Τρίτη με Παρασκευή 10:00-14:00) μέχρι 6 Ιουνίου 2017.

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Ανακοίνωση για Syros Aquathlon Kids

Παρακαλούνται οι γονείς των μικρών αθλητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Αθλητικό Αγώνα ‘’2nd Syros …