Ανακοίνωση προς τα μέλη για τη Γενική Συνέλευση

Αξιότιμα Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε αυτόν τον καιρό εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου σεβόμενος απόλυτα την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που ισχύουν, δεν θα πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη για το έτος 2021 ετήσια απολογιστική και προϋπολογιστική Γενική Συνέλευση των Μελών του. Εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18.11.2020), ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του 2021, θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και όλα τα απαιτούμενα θα διαβιβαστούν στην Εξελεγκτική Επιτροπή, ώστε αυτή με τη σειρά της να συντάξει την προβλεπόμενη έκθεσή της. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα (απολογισμός, προϋπολογισμός, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής), θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ν.Ο. Σύρου, προς ενημέρωση όλων των Μελών του σωματείου μας.

Το επόμενο διάστημα (ευελπιστούμε εντός των επόμενων δύο μηνών), εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες και η κείμενη νομοθεσία το επιτρέψουν, θα ακολουθήσει πρόσκληση για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου, η οποία απαιτείται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181/Α/18.09.2020), μέχρι τις 30.06.2021 προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

Ερμούπολη, 26-1-2021
Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Σύρου

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ν.Ο.Σύρου Με Δικαίωμα Συμμέτοχης Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιανουάριου 2023

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων του νεώσοικου του Ναυτικού Ομίλου …