Ανακοίνωση προς τα μέλη για τη Γενική Συνέλευση

Αξιότιμα Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε αυτόν τον καιρό εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου σεβόμενος απόλυτα την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που ισχύουν, δεν θα πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη για το έτος 2021 ετήσια απολογιστική και προϋπολογιστική Γενική Συνέλευση των Μελών του. Εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18.11.2020), ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του 2021, θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και όλα τα απαιτούμενα θα διαβιβαστούν στην Εξελεγκτική Επιτροπή, ώστε αυτή με τη σειρά της να συντάξει την προβλεπόμενη έκθεσή της. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα (απολογισμός, προϋπολογισμός, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής), θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ν.Ο. Σύρου, προς ενημέρωση όλων των Μελών του σωματείου μας.

Το επόμενο διάστημα (ευελπιστούμε εντός των επόμενων δύο μηνών), εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες και η κείμενη νομοθεσία το επιτρέψουν, θα ακολουθήσει πρόσκληση για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου, η οποία απαιτείται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181/Α/18.09.2020), μέχρι τις 30.06.2021 προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

Ερμούπολη, 26-1-2021
Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Σύρου

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Συνεδρίαση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έτους 2024 Κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ναυτικού …