Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 30ης Ιανουαρίου 2022

Χθες, Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Ναυτικού Ομίλου Σύρου. Η προσέλευση και συμμετοχή των μελών του Σωματείου στη διαδικασία των εκλογών ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 χρόνων, δείχνοντας έτσι την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον ιστορικό Ναυτικό Όμιλο του νησιού μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Θεόδωρος Δούνιας. Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι: Γεώργιος Κανελλόπουλος, Ευστράτιος Μιχαήλ, Γεώργιος Ρηγούτσος (Πύργουρας), Γεώργιος Μαραγκός, Δημήτριος Χαμεζόπουλος, Μιχαήλ Χούλης, Μαρία Ρούσσου, Λευκή Γεωργακοπούλου, Μαρία (Μαίρη) Νικολάου και Ευάγγελος Μαυρίκος. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Μαρία Πολυκρέτη, Ιωάννης Πολυκρέτης, Κωνσταντίνος Μπουγιούρης και Σωτηρία Ντασκαγιάννη. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα δέκα (10) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πέντε (5) είναι νέα πρόσωπα, τα οποία έχοντας όρεξη και διάθεση να προσφέρουν και σε συνεργασία με τα παλαιότερα μέλη του Δ.Σ., θα συμβάλουν με τη σειρά τους στην περαιτέρω ανάπτυξη του Σωματείου.

Όσον αφορά στην Εξελεγκτική Επιτροπή, τα μέλη τα οποία εξελέγησαν ως τακτικά είναι οι: Γεωργία Νομικού, Νικόλαος Χαλαβαζής και Γεώργιος Ρούσσος, ενώ ως αναπληρωματικό ο Αλέξιος Ξηραδάκης.

Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, αναμένεται συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα, όπου και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τη σύνθεσή του.

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Κατάλογοι Μελών 1ης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης 2024

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ναυτικού Ομίλου Σύρου με δικαίωμα συμμετοχής στην 1η συνδρίαση της Γενικής Συνέλευσης …