Πρόσκληση στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2016

Ερμούπολη 11/12/2015

Προς: Εγγεγραμμένα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Σύρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2016

Καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου να παρευρεθούν στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2016 του Συλλόγου μας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3.01.2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ στο Νεώσοικο, έδρα του Ναυτικού Ομίλου στην Ερμούπολη της Σύρου (Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μία ακριβώς εβδομάδα μετά, δηλαδή την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο τόπο (11.00π.μ – Νεώσοικος).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1. Κατάθεση οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της προσεχούς ετήσιας χρήσης 2016 προς έγκριση.
  2. 2. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός των απερχόμενων μελών του Συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας και η σύνταξη της τελικής έκθεσης των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. 3. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του ΔΣ του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Ναυτικού Ομίλου και τη με αριθμό 3/12/14.10.2015 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. 4. Η πρώτη ανακοίνωση – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών
  5. 5. Συζήτηση και Κρίση για την τροποποίηση του καταστατικού του Ναυτικού Ομίλου σύμφωνα με το πεδίο δ, της παρ 3 του άρθρου 10 του καταστατικού.

Η παρουσία των μελών είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρξει η προβλεπόμενη εκ του καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα να συμμετέχουν, να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα του Σωματείου, έχουν τα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους, και εφόσον είναι «ταμειακώς εντάξει».

Η παρούσα δημοσιεύεται στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αναρτάται ως ανακοίνωση στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου.

Ο Πρόεδρος
Φίλιος Γιώργος

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Η Ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, ήταν το δεύτερο κωπηλατικό σωματείο του ελληνικού κράτους

Check Also

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ν.Ο.Σύρου Με Δικαίωμα Συμμέτοχης Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιανουάριου 2023

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων του νεώσοικου του Ναυτικού Ομίλου …

Αφήστε μια απάντηση